logo-mini

آخرین اخبار

  بایگانی آرشیو ها برای محیط زیست
آسیب زیست محیطی استفاده از محصولات چرم شترمرغ

آسیب زیست محیطی استفاده از چرم شتر مرغ

آسیب زیست محیطی استفاده از محصولات چرم شتر مرغ برخی دوستان در مورد آسیب زیست محیطی چرم شتر مرغ یا سایر محصولات شترمرغ می پرسند. شترمرغ در ایران زیستگاه طبیعی ندارد و حیوانی وارداتی است! شترمرغ فقط بصورت پرورشگاهی در ایران هست . در نتیجه خرید چرم شترمرغ یا استفاده از سایر مزایای این حیوان […]

بیشتر بخواند