آسیب زیست محیطی استفاده از چرم شتر مرغ

آسیب زیست محیطی استفاده از محصولات چرم شتر مرغ

برخی دوستان در مورد آسیب زیست محیطی چرم شتر مرغ یا سایر محصولات شترمرغ می پرسند.
شترمرغ در ایران زیستگاه طبیعی ندارد و حیوانی وارداتی است!
شترمرغ فقط بصورت پرورشگاهی در ایران هست .

آسیب زیست محیطی استفاده از محصولات چرم شتر مرغ

در نتیجه خرید چرم شترمرغ یا استفاده از سایر مزایای این حیوان زیبا، هیچ آسیبی به محیط زیست و طبیعت نمی زند. ضمناً باعث رونق پیدا کردن زنجیره ای از شغل ها ، نظیر پروشگاه ها ، کارخانه های چرم، مزارع تولید علوفه و و و می شود.

پس با خیال راحت از چرم با کیفیت این حیوان زیبا استفاده کنید!